top of page
Psychotherapie
Green Nature

Psychotherapie

Psychische klachten zijn signalen die aangeven dat iets wezenlijks aan de hand is. De mensen die bij mij in psychotherapie komen, werken aan de persoonlijke thema's die aan deze klachten verbonden zijn. In dit proces kunnen de psychische klachten verminderen door persoonlijke ontwikkeling, verwerking en acceptatie. Omdat ik vooral opgeleid ben als cliëntgericht en lichaamsgericht therapeut, onderzoek ik met cliënten vaak de betekenis van emotionele en lichamelijke ervaringen of signalen. Ook als hier nog weinig contact mee is.
 

Wachttijd voor psychotherapie

Actuele wachttijd: momenteel is de wachttijd 4 weken (bijgewerkt 16 juli 2024). Informeer of er plek is voor relatietherapie (gegeven door 2 therapeuten gezamenlijk).

De wachttijd is niet afhankelijk van de problematiek waarvoor u zich aanmeldt of van waar u verzekerd bent.

Wanneer er geen plek is of als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, met als doel dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Aanmelden & informatie

Bel of mail voor meer informatie:

T 06-19987952

E info@stijnvossen.nl

  • Voor psychotherapie heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ.

  • Uitsluitend volwassen cliënten (18 jaar en ouder) kunnen bij mij in therapie.

 

Zie ook:

Sunrise on Nature
Supervisie & Leertherapie

Supervisie en leertherapie

De kans is groot dat je druk bezig bent met je opleidingstraject en in die route misschien een persoonsgerichte/cliëntgerichte supervisie of leertherapie wilt gaan volgen. Je bent hiervoor van harte welkom.

Sinds 2007 geef ik werkbegeleiding aan collega's in opleiding. Later ben ik als universitair docent gaan werken en ben ik ook huisartsen en artsen in opleiding tot specialist gaan begeleiden in hun persoonlijke en professionele leerproces. Sinds het behalen van mijn registratie als supervisor en leertherapeut (VPeP), geef ik zowel supervisie als leertherapie aan psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog of psychotherapeut.

Na mijn opleiding tot psycholoog (diploma 1999), heb ik ruime ervaring opgedaan in de cognitieve gedragstherapie, psychodynamische (groeps)psychotherapie en cliëntgerichte psychotherapie (eveneens lidmaatschap VPeP). Ik ben geregistreerd EFT (Emotion Focused Therapy) therapeut. Daarnaast maak ik in de begeleiding gebruik van mijn opleiding tot acteur, mijn lichaamsgerichte psychotherapie-scholing en van mijn ervaring met het werken met opstellingen. In een veilige sfeer stem ik mijn werkwijze en eventuele oefeningen af op je persoonlijke leerbehoefte. Vanzelfsprekend staat jouw proces centraal.

Image by Jace & Afsoon

Coaching

Coaching biedt u persoonlijke en professionele groei. Uw focus ligt op een persoonlijk thema of op het versterken en aanleren van vaardigheden en verkrijgen van inzicht m.b.t. een werksituatie.

Op basis van mijn ervaring als therapeut, coach, supervisor, docent en acteur help ik cliënten zich op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen. Ik bied expertise aan zowel particuliere cliënten als professionals waaronder managers, medisch specialisten, acteurs en psychotherapeuten.

De kracht van mijn werk zit in ervaringsgericht werken. Na een heldere analyse werken we toe naar een duurzame probleemoplossing. U kunt bij mij terecht voor concrete onderwerpen zoals versterken van gespreksvoering, uitbreiden van managementstijlen en conflicthantering. Ook meer persoonlijke thema's kunnen onderwerp van de coaching zijn.

In 1 à 2 gesprekken formuleren we samen de doelen voor coaching. In uw proces betrekken we uw huidige leven en geschiedenis. Ik zorg voor een veilige setting waarin ruimte is de eigen ervaringen en gevoelens tijdens de sessies te verkennen en te beleven. We werken met alle relevante persoonlijke thema's die aan uw vragen verbonden zijn, wat bijdraagt aan groei en ontwikkeling op een dieper niveau.

De frequentie van de sessies en de duur van het traject bepalen we in overleg. Sessies duren in principe 45-60 minuten.

Coaching
SV

Over Stijn Vossen

Stijn Vossen (1975) behaalde zijn doctoraal diploma (Master of Science) Klinische Psychologie in 1999. Hij heeft een brede ervaring in het werken als (gz-)psycholoog en psychotherapeut in zowel de klinische als ambulante setting, waaronder de reguliere GGZ en de forensische psychiatrie. Hij werkte eveneens als studentenpsycholoog, freelance docent, junior en universitair docent voor studenten psychologie, artsen in opleiding tot specialist, huisartsen en psychotherapeuten/klinisch psychologen. In 2012 is hij zijn praktijk gestart, waar hij werkt als cliëntgericht lichaamsgericht psychotherapeut, coach, supervisor, leertherapeut en relatietherapeut.

Stijn:

"Mensen zoeken vaak een psycholoog, therapeut of coach wanneer iets dwars zit of stagneert. Dit kan  gepaard gaan met psychische klachten zoals sterke onzekerheid, gevoelens van minderwaardigheid, angst of somberheid. Al dan niet gecombineerd met lichamelijke klachten. Ik geloof dat de meeste psychische klachten een gezonde uiting zijn van een groei of ontwikkeling die gestagneerd is of die een volgende stap aankondigen."

 

Om zo goed mogelijk mijn werk te kunnen doen, neem ik deel aan intervisie waarin mijn professioneel functioneren onder de loep wordt genomen. Daarbij volg ik regelmatig cursussen en onderwijs op professioneel en persoonlijk vlak.

Registraties en lidmaatschappen:

Over Stijn Vossen
Oceaan
Tarieven & Informatie

Tarieven & meer informatie
Tarieven (geldig tot 1 januari 2025):

Psychotherapie (NZA-tarieven):

€186,80/€109,37 sessie behandeling 60/30 min.

€ 211,06 sessie diagnostiek/intake 60 minuten
Registratie en declaratie is op basis van "Planning = Realisatie".

Supervisie:

€130 per sessie van 60 minuten

Leertherapie:

€137,50 per sessie van 60 minuten

Coaching:

€185 per sessie van 60 minuten (excl. btw)

Relatietherapie:

tarief op aanvraag

Klik hier voor de Betalingsvoorwaarden.

De kosten voor het korter dan 48 uur van tevoren afzeggen van afspraken zijn €100.

Vergoeding psychotherapie:

Cliënten die een verwijzing van de huisarts hebben voor Gespecialiseerde GGZ, krijgen in mijn praktijk de kosten voor circa 60-100% via de zorgverzekering vergoed. Dit percentage is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis. Daarnaast wordt door de zorgverzekering het eigen risico bij u in rekening gebracht. Mijn praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

NZA prestatie-codes: psychotherapie 60 min. CO0635, 30 min. CO0375, diagnostiek 60 minuten CO0570.

Betaling Psychotherapie:

U ontvangt maandelijks een factuur, conform de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalde tarieven voor Geestelijke Gezondheidszorg. Deze factuur kunt u bij uw zorgverzekering indienen.

Neem voor meer informatie contact op met mij of met uw zorgverzekeraar.

Zie ook: Tarieven psychologische zorg 2024

Informatie

Privacy:

Mijn praktijk voldoet aan de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie hiervoor: Privacystatement AVG

Voor meer informatie over psychotherapie in een vrijgevestigde praktijk: Cliëntenfolder LVVP
 

Kijk voor meer informatie over psychotherapie, klachtenregeling en andere wet- en regelgeving omtrent psychologische zorg op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Klachtenregeling:

Klik hier voor mijn klachten- en geschillenregeling.

Contact

 

Adres

Oorsprongpark 1

3581 ES Utrecht

 

E-mail

info@stijnvossen.nl

 

Telefoon

06-19987952
Buiten kantoortijden kunt u een voicemail inspreken.

De praktijk bevindt zich op de tweede verdieping en is voor minder valide mensen niet goed toegankelijk.

Praktijk.jpg
Contact
bottom of page